Коледж має добру навчально-матеріальну базу, що включає сучасні вимірювальні прилади, обчислювальну техніку, телерадіоапаратуру. Оснащення лабораторій і кабінетів постійно удосконалюється. При виконанні навчальних завдань, лабораторно-практичних робіт, при курсовому і дипломному проектуванні студентами широко викорстовується програмні комплекси з застосуванням ПЕОМ, мікропроцессорні тренажери індивідуального користовання, інше сучасне електронне устаткування. Навики роботи на ПЕОМ, вивчення мов програмування, використання мікропроцесорних систем дозволяє студентам на сучасному рівні засвоювати радіотехніку, системи автоматизованого проектування, комп'ютерні мережі і системи. Коледж має свій телевізійний центр і радіостанцію. Інформаційне забезпечення предметів здійснюється не тільки через бібліотеку, але і через мережі виходу на INTERNET. У коледжі працюють гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності і спортивні секції. По закінченню коледжу випускники отримують неповну вищу освіту. Ви отримаєте: можливість вступу на навчання у вищі навчальні заклади 3-го і 4-го рівня акредитації відповідного профілю, на прискорений цикл навчання, куди вони зараховуються за результатами співбесіди або тестування.